Vasagatan (mellan Tegelbacken och Klarabergsviadukten)

Vasagatan norrut

Vasagatan som paradgata. I bakgrunden Centralstationen. Källa: Stockholms stadsmuseum.

Vasagatan, från Tegelbacken till Klarabergsviadukten

xxxxxx

Fakta

  • Byggår xxxxx
Vasagan norrut sett från vattnet vid Tegelbacken (nuvarande Sheraton)

Vasagatan norrut - till höger ligger nuvarande Sheraton hotell i kvareret Snäckan. I förgrunden syns Kronprinsens stall. År 1905, foto: Kasper Salin, Källa: Stockholms stadsmuseum.


Rivning vid tegelbacken

År 1961, Kvarteret Snäckan mot Tegelbacken har nu rivits och ska ersättas med bland annat Sheraton hotell. I bakgrunden Klara kyrka. Foto: Ingemar Gram, Källa: Stockholms stadsmuseum.


Hotell Sheraton vid Tegelbacken

Kvarteret Snäckan 2012 mot Tegelbacken.

 
Vasagatan

Lite längre upp på Vasagatan syns tornhuset i kvarteret Fyrfotan till höger, året är ca 1900. Källa: Stockholms stadsmuseum.
 
 
Vasagatan

Tornhuset i kvarteret Fyrfotan, korsningen Vattugatan - Sveavägen. År ca 1900. Källa: Stockholms stadsmuseum.


Vasagatan
År 1965 efter rivningen av kvateret Snäckan och kvareret Fyrfotan, Vasagatan 2 till 6. Foto: Lennart Af Petersens, Källa: Stockholms stadsmuseum.


Vasagatan

Husen längs Vasagatan har rivits in till Esseltehuset i kvarteret Uggleborg. År 1967, Foto: Ingemar Gram, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Vasagatan

Kvarteret Fyrfotan 2012 i korsningen Vattugatan till vänster.


Centraltryckeriet

Det gamla Centraltryckeriet på Vasagatan 16 till 18 där Esseltehuset senare byggdes. Året är 1905. Källa: Stockholms stadsmuseum. I bakgrunden Klara kyrka och till vänster Hotell Terminus.


Esseltehuset

Esseltehuset mittemot Centralstationen år 1946. Till vänster syns Hotell Terminus. Foto: Lennart Af Petersens, Källa: Stockholms stadsmusem.


Hotell Terminus
Hotell Terminus på Vasagatan 20. År 1909. Källa: Stockholms stadsmuseum.


Hotell Terminus 2012
Hotell Terminus år 2012.


Hotell Continental

Hotell Continental på Vasagatan 22 år 1899. Källa: Stockholms stadsmusuem.

Hotell Continental

Hotell Continental år 2012. Nybygge pågår inför station för Citybanan.

SJ-huset

sfdsfs


sfsdfs


sdfasdf


ssfdsdfs

Kvarteret orgelpipan

dfsfs safdsafs