Thulehuset

Thulehuset 

Thulehuset mot Sveavägen. Foto: I99pema.

Thulehuset - Sveavägen 42-44, kvarteret Träsket

Thulehuset byggdes som kontor åt Thulebolagen 1938-1942 och blev senare kontor åt Skandia som Thulebolagen slogs ihop med.
 
Huset blev känt för att vara väldigt funktionalistiskt utformat utifrån de behov som de anställda hade och är bedömt av Stadsmuseet som värdefullt i stadsbilden.
 
En ombyggnad av huset påbörjades 2012 där hela innanmätet rivs medan fasaden sparas.

Fakta

  • Byggår 1938

  • Arkitekt Gustaf Clason

  • Ombyggnad 2012
Sveavägen innan Thulehuset byggdes

 Sveavägen i korsningen Tunnelgatan. Där spårvagnen står ska senare Thulehuset byggas.Källa: Stockholms Spårvägsmuseum.
Kvarteret Träsket i närmare bild (Sveavägen 42-44 ca år 1900). Huset i bakgrunden är detsamma som i fotot ovan. Foto: Kasper Salin, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Thulsehuset nybyggt

Sveavägen 42-44, Foto: Lennart Af Petersens år 1950. Källa Stockholms stadsmuseum.


Baksidan av Thulehuset innan rivning
Baksidan av Thulehuset i Kvarteret Träsket sett från Luntmakargatan. Till höger går Adolf Fredriks Kyrkogata.

Thulehuset efter rivning

Samma vy som från bilden ovan. Fasaden av Thulehuset står kvar fast innanmätet har rivits. Även huset mot gården har här rivits.

Thulehuset efter rivning

Samma vy som bilden ovan.

Thulehuset entré

Bilden visar entrén till Thulehuset efter rivningen 2012. Insidan av huset mitt emot syns genom ingången.

Thulehuset i framtiden?

Arkitektskiss på hur Thulehuset kommer se ut efter ombyggnaden.