Stockholms Centralstation

Centralstationen

Centralstationen 1871. Foto: H.J Kumlien, källa Stockholms stadsmuseum

Stockholms Centralstation

Centralstationen byggdes mellan 1867 och 1871 samtidigt som järnvägen (stambanan) knöts ihop mitt i Stockholm. Tidigare slutade tågen söderut vid Södra station på Södermalm och vid Norra bantorget på Norrmalm.

Huset byggdes i italiensk renässansstil och entrén pryddes av statyer av Göta och Svea på var sin sida av riksvapnet (se bilden ovan, högst upp på huset).

Från början fanns även fyra statyer direkt ovanför ingången till stationen (se bild nedan).

1927 byggdes stationshuset om eftersom järvägstrafiken ökade snabbt och en våning lades till. Inuti stationshuset flyttades spåren ut ur banhallen som fick bli en stor vänthall istället, så som den är idag.


Fakta

  • Byggår 1871
  • Ombyggnad banhall 1927
  • Ombyggnad av fasad 1955


Klicka för förstoring - Bilden är tagen på 30-talet, här syns påbyggnaden och ändringen av taklutningen. Foto: O. Ellquist, källa Stockholms stadsmuseum

Centralstationen

Klicka för förstoring
- Bilden är tagen ca 1950 innan renoveringen. Här syns att statyerna av Göta och Svea runt riksvapnet (högst upp) redan har försvunnit. Foto: Stockholms stadsmuseum.Klicka för förstoring
- Centralstationen ca 1955, efter renoveringen. De största förändringarna på fasaden är att krönen på sidorisaliterna förändrats till de mer klassicerande, trekantiga tempeltaken och frontespisen med kolonnerna samt statyerna ovanför ingången har tagits bort. I övrigt har även fönsterdekorationerna tagits bort. Foto: Lennart Af Petersens, källa Stockholms stadsmuseum.Centralstationen med sitt nuvarande utseende. Klockan som stod på torget har ersatts med en staty av Nils Ericsson (konstruktör av järnvägar). Foto: Holger Ellgaard, wikipedia.Foto: Hollger Ellgaard, wikipedia
Comments