Södergatan blir Söderleden (Söderledstunneln/Södertunneln)

Söderleden, södertunneln, söderledstunneln

Bilden visar Söderleden eller Södergatan som den tidigare kallades från Skatteskrapan. I horisonten till vänster syns Stadshustornet och till höger i bild går Götgatan parallellt. Foto: Lennart Af Petersens, källa Stockholms stadsmuseum

Söderleden

Något som idag är svårt att föreställa sig är den ränna som Söderleden gick i och som fanns kvar sent in på åttiotalet. Jag kommer ihåg den konstiga känslan när man var liten när bilen åkte ur tunneln och man såg husen jättehögt upp på sidorna. Det var innan överdäckningen var färdig.

På 1940-talet byggdes Södergatan. Den gick från Folkungagatan (runt Medborgarhuset) och vidare ned mot Söder Mälarstrand. Vägen låg i ett djupt dike som grävdes fram genom kvarteren. Anledningen var den ökande trafiken och att Götgatan och Götgatspuckeln blivit ett stort problem för trafiken.

På bilden ovan syns tvärgatorna till Södergatan, Högbergsgatan, Sankt Paulsgatan och Hornsgatan som går på viadukter över vägen. Även den stora nivåskillnaden mellan Södra latin och vägen nedanför är tydlig.

På bilderna nedan syns rivningen av kvarteren runt Södra latin och Sankt Paulsgatan och man får en aning om den absurda stadsbild som fanns kvar ända in på nittiotalet.

Fakta:

  • Södergatan mellan Söder Mälarstrand och Folkungagatan invigd 1944

  • Södergatan ansluts till Centralbron 1959

  • Överdäckning från Högbergsgatan
    och söderut klart ca 1980

  • Nya Söderleden invigd 1984 när vägen söderut kopplades på mot Johanneshovsbron mot Gullmarsplan och Nynäsvägen

  • Total överdäckning klar 1991


Söderleden mot centralbron

Klicka för förstoring
- Foto: Lennart Af Petersens, källa Stockholms stadsmuseum

Karta över Södergatan

Kartan visar området där Södergatan gick markerat i vit färg. Kvarteren mellan Repslagargatan och Skaraborgsvägen revs för bygget på 30-talet.

Korsningen Sankt Paulsgatan

Klicka för förstoring
- Foto: Lennart Af Petersens, källa Stockholms stadsmuseum

Korsningen Sankt Paulsgatan

Klicka för förstoring
- Bilden ovan är tagen ungefär där Söderpuben Oliver Twist ligger idag. Foto: Lennart Af Petersens, källa Stockholms stadsmuseum


Klicka för förstoring - Skaraborgsvägen nu - kvarteren mellan Skaraborgsvägen och Repslagargatan har bebyggts med bostäder. Det är ungefär samma plats där rivningen syns på bilderna ovan. De äldre husen syns till vänster och de nybyggda till höger. Tidigare var Skaraborgsvägen bara en kort remsa där den östra kanten slutade i en 10 meter djup slänt ner mot Södergatan.

Skaraborgsvägen

Klicka för förstoring - Samma gata som ovan, de äldre husen till vänster och de nybyggda till höger.

Söderleden från Centralbron

Infarten till Söderleden som den ser ut idag. Bilden är tagen i infarten från Centralbron där tidigare Horsgatan gick på en viadukt över Södergatan.
Foto: Holger Ellgard, wikipediaComments