Räntmästarhuset vid Slussen

Räntmästarhuset

Räntmästarhuset år 1896. Fiskeskutor i förgrunden, Tyska- och Storkyrkans torn i bakgrunden. Källa: Stockholms stadsmuseum.

Räntmästarhuset vid Slussen

Räntmästarhuset byggdes på 1600-talet, förmodligen av Nicodemus Tessin den äldre. På 1700-talet hade Carl von Linné sin läkarpraktik i Räntmästarhuset och en medaljong av honom finns på husets söderfasad.

I slutet av 1800-talet byggdes huset om i Vasaromantisk stil av Fredrik Lilljekvist. Byggnaden revs inte, utan byggdes om till "ett modernt affärshus med alla nutidens bekvämligheter (elektriska hissar, vattenklosetter o.s.v.)".

Den största förändringen skedde med fasaden genom uppförandet av ett högt hörntorn och gavlar i olika storlekar som bara var fasadutsmyckning och ornament.

I början av 1970-talet var byggnaden i behov av renovering och grundförstärkning. I samband med det uppstod frågan om man skulle restaurera Räntmästarhuset tillbaka till en äldre, mer ursprunglig stil och försöka rekonstruera tidigare utseende från 1700-talet.

Lilljekvists ombyggnad från 1890-talet med sina gavlar och torn togs bort och fastighetens västra del revs helt.

Husets östra del fick ett enklare 1700-talsutseende och den nybyggda, västra delen uppfördes i en ny 1700-talspastisch.


Fakta

  • Byggår ca 1660 av Nicodemus Tessin d.ä.
  • Ombyggnad i Vasaromantik 1899 av Fredrik Liljekvist
  • Rivning och ombyggnad 1970 av Anders Tengbom
Räntmästarhuset

Utsikt från Katarinahissen ca år 1896. Källa: Stockholms stadsmuseum.


Räntmästarhuset

Slussplan ca år 1936. Foto: P. Svantesson, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Räntmästarhuset

År 1959. Källa: Stockholms stadsmuseum.

Räntmästarhuset

År 1969. Foto: Lennart Af Petersens, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Räntmästarhuset

År 1963. Källa: Stockholms stadsmuseum.

Räntmästarhuset

Hela det vänstra huset revs och det högra revs till stor del. År 1972. Foto: Lennart Af Petersens, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Räntmästarhuset

Slussplan idag, Foto: Holger Ellgaard, wikipedia.
Comments