Kvarteret Mullvaden (Krukmakargatan 6-12 Södermalm)

Krukmakargatan 14 till 2 mot Timmermansgatan

Krukmakargatan mot Timmermansgatan (lyktstolpen står på Torkel Knutssons gatan) ca år 1900. Foto: Kasper Salin, Källa: Stockholms stadsmuseum


Kvarteret Mullvaden (Egentligen Krukmakargatan 6-12)

De fyra husen, Krukmakargatan 6-12 blev kända 1977-1978 när den så kallade Mullvadsockupationen genomfördes.

Bakgrunden var att kvareret Mullvaden Första, kvarteret Råttan och kvarteret Mullvaden Andra längs med Hornsgatan och Krukmakargatan var rivningshotade eftersom grundvattnet sjunkit kraftigt i samband med bygget av tunnelbanan.

Grundvattensänkningen innebar att de träpålar husen stod på ruttnade och husen började sjunka.

Eftersom problemen sågs som dyra att åtgärda föreslogs rivning och nybygge i kvarteren.

De första husen som skulle rivas låg på Krukmakargatan 6-12 och ockuperades i samband med detta av de boende under ett års tid.

Ockupationen slutade med att ockupanterna forslades bort av polis och husen revs 1978 och nya hus stod klara 1981. Resten av kvarteren fick dock stå kvar och pålades istället om. 

Bostadsrättsföreningen i husen heter numera Ockupanten efter ockupationen.Fakta

 • Krukmakargatan 12
  Byggår 1883, okänd arkitekt

 • Krukmakargatan 10
  Byggår 1887, okänd arkitekt

 • Krukmakargatan 8
  Byggår 1894, arkitekt R T Lootström

 • Krukmakargatan 6
  Byggår 1894, arkitekt R T Lootström

 • Rivning 1978

 • Nybyggnad 1981.
  De nya husen byggdes med fyra olika fasader för att smälta in fastän huskroppen är densamma.
Krukmakargatan 12

Krukmakargatan 12 med Timmermansgatan i fonden. År 1974, Källa: Stockholms stadsmuseum 

Trapphus och lägenhet på Krukmakargatan 12

Krukmakargatan 12, trapphus och lägenhet. År 1974, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Från inventering 1974:

Entré med ursprunglig glasad port med automatisk dörrstängare, golv av svart och vit marmor med vit fris, fotlister, svagt gulmarmorerade väggar, slätt kälat tak.

Mellandörrar med spröjsade rutor.
Trapphus: kalkstenstrappor, vilplansgolv av svart och vit marmor med kalkstensfris.
Samtliga väggar gulmarmorerade. Träådrade fyllningsdörrar med fasetterade detaljer och glasrutor.

Besökt lägenhet: nu 2 rum och kök, ursprunglig inredning.
Golv av breda, slipade brädor. Kraftigt profilerade taklister och takrosetter. Ursprungliga, rikt dekorerade kakelugnar. I hallen pärlspåntskåp. Litet kök med marmorbänk.

Lösa innanfönster. Ej centralvärme. Wc.

Krukmakargatan 10

Krukmakargatan 10, fasad och vy mot den delade gården med gårdsskjul och verkstad. År 1974, Källa: Stockholms stadsmuseum

Ur inventering 1974:
Gatufasad: grön spritputs med dekorativa band och lister i slatputs eller mönstermurat och glaserat tegel.
Gårdsfasad: gul slatputs. Rött plåttak.

Entré med golv och trappor av grågrön marmor, släta väggar och tak. Trapphus: golv och trappor av kalksten, brunådrade fyllningsdörrar.
 
Krukmakargatan 8-6

Krukmakargatan 8 och 6, observera att bilden är ihopklippt av två separata foton. År 1974, Källa: Stockholms stadsmuseum
 
 
Krukmakargatan 8-6 mot gården

Krukmakargatan 8 och 6 mot gården. År 1974, Källa: Stockholms stadsmuseum

Ur inventering 1974:
1901 fanns ett svagdricksbryggeri på gården. Delvis nybyggt 1936 efter eldsvåda.
 
Rymmer numera smidesverkstad och konstsnickeri. Gården är asfalterad och devlis underbyggd. Verkstadshusen på gården bildar en enhetlig länga med de tre grannhusen i väster.

Krukmakargatan 6-12, kvarteret Mullvaden

Klicka för förstoring - Krukmakargatan 6 till 12 år 2011. Fyra olika fasader på samma huskropp för att smälta in i omgivningen. Huset längst till höger syns på bilderna ovan med skylten "Söders bilar".