Kvarteret Grimman (Plaza Maria) på Timmermansgatan

Hotellhem

Hotellhem i kvarteret grimman 1975, fasad mot Timmermansgatan. Källa: Stockholms stadsmuseum.

Kvarteret Grimman mot Timmermansgatan

Kvarteret Grimman köptes in av staden 1874 som en del av marken som
hörde till Momma Renstiernas palats från 1660. 
Fabriksbyggnaden gjordes om till sjukhus 1876 och blev senare det som
kallades Maria Sjukhus.

Huset byggdes om 1884 och senare igen 1915 då den fick 4 hela våningar
och en vindsvåning. Ungefär som det ser ut idag. När Södersjukhuset öppnade
1943 lades all sjukhusverksamhet ned.

Senare användes byggnaden och byggnaderna inom området först som
sjuksjöterskebostad, och sedan poliklinik, kontor men även alkolistvård.

Under 2000-talet flyttade fler verksamheter inom missbruksvården till kvarteret
vilket bidrog till fler polisinsatser i området.

Under 2012 revs delar av kvarteret för nybyggnation.

Fakta

  • "Plaza Maria" Hotellhem (tidigare personalbostad/kontor)
    Byggår 1966. Rivningsår 2012.

  • Maria Sjukhus
    Byggår 1884, ombyggnad från 3 till 4 våningar år 1915.

  • Asylen (här behandlades hastigt insjukna).
    Byggår 1905

Timmermansgatan mot Maria Prästgårdsgata

Timmermansgatan söderut. Huset i bakgrunden låg i korsningen vid Maria Prästgårdsgata. Husens fasad är i kvarteret Grimman mot Timmermansgatan där Hotellhem senare byggdes. Året är 1917. Foto: Kasper Salin, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Kvarteret Grimman

Hotellhem strax efter evakueringen 2011 mot Timmermansgatan. I bakgrunden Hornsgatan.

Plaza Maria, interiör

Interiörerna i Hotellhem.
 
Grimman mot Wollmar Yxkullsgatan

Kvarteret Grimman med Maria Sjukhus mot Wollmar Yxkullsgatan (korsningen Timmermansgatan).

 
Wollmar Yxkullsgatan efter rivning
 
Det lilla annexet från 1933 efter rivning 2012. I Bakgrunden Maria Prästgårdsgata.

Grimman mot Maria Prästgårdsgata

Hus nummer fems annexbyggnad rivs. Det hus som sparas i mitten är från 1915 och annexet som rivs från ca 1891. Huset längst till vänster, "Asylen" sparas också. Bilden visar kvarteret från Maria Prästgårdsgata. I bakgrunden syns Maria Sjukhus gårdsbyggnad.
 

Grimman rivs

Kvarteret Grimman mot Timmermansgatan. I bakgrunden Hornsgatan.

Tomma fönster i grimman

Hotellhem under rivning.Hotellhem under rivning.Hotellhem under rivning. I bakgrunden Maria Prästgårdsgata.


Hotellhem under rivning.

Maria sjukhus

Maria Sjukhus från gården. Gårdhuset från 1905 ska börja rivas. Delar av den västra längan av Maria Sjukhus mot Momma Renstiernas palats på Wollmar Yxkullgsgatan rivs.

 

Grimman riven

Hösten 2012, korsningen Maria Prästgårdsgata och Timmermansgatan.