Hotell Anglais

Hotell Anglais

Hotell Anglais vid Stureplan ca år 1900. Birger Jarlsgatan till vänster och Sturegatan till höger.

Hotell Anglais

Hotell Anglais byggdes 1885 ritat av Helgo Zetterwall. Hotellet bygges om i början av 1900-talet då rusticeringen i fasaden togs bort och den förenklades. Bland annat togs statyerna vid ingången bort.

Hotellet revs i mitten på 50-talet och  ersattes med ett kontorshus med ett nytt hotell mot Sturegatan.

Fakta

  • Byggår 1885
  • Ombyggnad ca 1910
  • Rivdes 1955
Hotell Anglais

Stenläggning av Stureplan år 1892. Källa: Stockholms stadsmuseum.

Hotell Anglais

Hotell Anglais med Sturegatan upp mot Karlavägen ca år 1900.

Hotell Anglais

Hotell Anglais efter renoveringen ca år 1910. Fasaden har slätputsas i vitt och rusticeringen har tagits bort. Frontespisen i mitten har förenklats med ett mjukare utförande med tre klot istället för spetsar.

Hotell Anglais

Ett av hörntornet ca år 1950. Foto: Lennart Af Petersen, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Hotell Anglais

Stureplan ca år 1941. Foto: Gustaf Cronqvist.

Hotell Anglais

Hotellet år 1954, strax innan rivningen. Foto: Lennart Af Petersen, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Hotell Anglais

Hotellet år 1954, strax innan rivningen. Foto: Lennart Af Petersen, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Hotell Anglais

Hela kvarteret revs 1955,Foto: Svenska Dagbladet, Källa: Stockholms stadsmuseum.

Hotell Anglais

Kvarteret i sin nuvarande utformning av Ivar och Anders Tengbom 1959. Foto: Ingemar Gram, Källa: Stockholms stadsmuseum.Comments