Grand Hotel Stockholm

Grand Hotel

Grand Hotel, efter den första ombyggnaden vid Strömkajen år 1901. Foto: Stockholms stadsmuseum.

Grand Hotel Stockholm   

Hotellet byggdes som det största och pampigaste hotellet i Stockholm 1874.

Vid sekelskiftet byggdes hotellet om och fasaden förändrades kraftigt. Huset fick en pastischartad vasaromantisk stil med en mycket dekorerad övervåning och ett litet torn med lanternin. På bilden ovan syns utseendet från sekelskiftet där fasaden nu ger en känsla av att byggnaden är uppdelad i tre huskroppar.

I slutet av 40-talet påbörjades nya förändringar och utseende blev mer likt det ursprunliga. Vid ombyggnaden togs hörntourellerna bort tillsammans med takkuporna, de två frontespisarna och rusticeringen i sockelvåningen försvann också. Tornet med lanterninen fick vara kvar men förändrades när taket gjordes om.

Strax efter renoveringen 1951 brann hotellet och övervåningen och taket förstördes.

Efter branden fick hotellet ännu ett nytt utseende med en extra våning med den takutformning och lanternin som finns idag (jämför två sista bilderna).

Hotellet i sin nuvarande enhetliga och väldigt strikta utforning gör att hotellet ser lite oproportioneligt stort ut jämfört med de kringliggande husen som t.ex. Bolinderska palatset.

Hotellet är väldigt stort, men med den tidigare uppdelningen av fasaden som gjordes vid sekelskiftet så bröts den stora volymen upp i mindre delar och gav ett mer harmoniskt intryck.


Fakta

  • Byggår 1874
  • Ombyggnad ca 1900
  • Ombyggnad ca 1950
  • Brand och ombyggnad 1951
Grand Hotell i sitt urpsrunliga utseende

Grand Hotel ca år 1880 med ursprungsutseendet. Kollosalpilastrar ramar in hörnen och gjutjärnsdetaljer täcker taknocken. Foto: Stockholms stadsmuseum.

Grand Hotel vid strömkajen

Grand Hotel ca 1920 i sin vasaromantiska utformning. Foto: Stockholms stadsmuseum.

Grand Hotel

Grand Hotel år 1950 före branden. Redan innan den nya våningen lagts till ger huset ett mer massivt intryck. Foto: Lennart Af Petersens, källa Stockholms stadsmuseum.

Grand Hotel idag

Grand Hotel i nutid. Bolinderska palatset kurar i förgrunden till höger. Foto: Holger Ellgaard, wikipedia
Comments