Stockholms planering

Lindhagens plan - Stockholm idag

Lindhagens plan är den plan som legat till grund för hur Stockholm ser ut idag - klicka på kartan för att se en jämförelse med den plan som Albert Lindhagen tog fram i mitten av 1800-talet.

Fler jämförelser kommer att läggas till.