Kontakt

Allt som står på Historiska Stockholm är mina personliga tankar och uppfattningar om Stockholms historia.

Det är med andra ord min subjektiva tolkning av det jag läst och sett, så det kan förstås finnas fel och skilda åsikter kring ett och annat.

Källan till mycket av materialet är det Digitala Stadsmuseet.
Se Stadsmuseets licens för användning av innehållet.

Om du vill påpeka fel eller synpunkter skicka mail till: evenbetterof@gmail.com.