Vasagatan 1930 - 2013 - Då och nu

På Historiska Stockholm hittar du utvalda delar av byggnader och platser från Stockholmshistorien. Du hittar även en del begrepp kring byggnader, historia, byggnadsstilar och arkitektur som är kul att känna till. På sikt kommer även förslag till egna stadsvandringar att finnas.

På bilden ovan syns Telefontornet på Norrmalm. Foto: Stockholms stadsmuseum.

Byggnadens olika delar

Ord om byggnaders olika delar

Här hittar du svar på frågor om de konstiga ord som alltid används i arkitekturböcker om hus i Stockholm, t.ex:

 • Vad är en kvader?
 • Vad är ett sadeltak?
 • Vad är en kolonnordning?
 • Vad är en pilaster?
 • Vad är ett kapitäl?
 • Vad är en feston?
 • Varför heter det sadeltak?
 • Vad betyder rusticering?

Läs mer om byggnaders olika delar

Speciella byggnader och platser

Speciella byggnader i Stockholm

Här finns också ett urval av Stockholms byggnader och platser som förändrats, försvunnit eller bara har en rolig historia, t.ex:

 • Vinterpalatset
 • Birger Jarls bazar
 • Telefontornet
 • Centralstationen
 • Hotell Anglais
 • Räntmästarhuset
 • Södergatan
 • Grand Hotel
Läs mer om speciella byggnader och platser

Byggstilar genom åren

Olika byggnadsstilar

Byggnadsstilarna som använts genom åren går in i varandra och har ofta många olika namn på typ samma sak.

Helt hopplöst alltså. Här hittar du en orientering för att få en bättre bild kring husens byggnadsår.

 • Vad betyder Nyrenässans?
 • Vad är Vasaromantik?
 • Vad är Jugendstil?
 • Vad är Funktionalism och Modernism?
 • Vad är Barock?
Läs mer om byggstilar genom åren