Arkitektspråk & byggstilar

Mariahissen

Byggnadsstilar genom Stockholmshistorien

Hus som byggdes för flera hundra år sen har en hel del gemensamt med hus som byggs nuförtiden. I alla fall med de hus som byggdes i början av 1900-talet och i alla fall när det gäller de ord som använts för husens olika delar.

Genom åren har många olika stilar använts på husen i staden och det kan spontant vara svårt att skilja stilarna från varandra, och lätt att tänka: "typ sekelskifte..."

I de moderna hus som byggts de senaste trettio åren har andra byggnadsstilar använts och det mesta av den utsmyckning som var vanlig förr har försvunnit. Utformningen av husen har numera ett mer avskalat utseende jämfört med äldre byggnader.

Oavsett stil så kommer du som vill läsa böcker om kända byggnader snabbt att börja klia dig i huvudet (om du inte är arkitekt eller typ byggare) eftersom det mesta som skrivs är sjukt introvert och opedagogiskt.

Ord som sadeltak, fris, klassicism och murverk dyker upp direkt utan man får någon närmare förklaring.

Den här sidan ger en enkel vägledning till de olika byggnadsdetaljer och byggnadsstilar som ofta finns på äldre hus i Stockholm och som kan vara kul att känna till.


Läs mer om husens olika delar

Byggnadsdetaljer - ord om olika fasaddekorationer

Läs mer om husens olika stilar genom åren